I Liga

1. Kolejka: 27.05 – 07.06

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

1. Gunther Krotsch

:

12. Marek Parat

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

2. Waldemar Sikorski

 

3. Bogusław Moczorodyński

:

10. Piotr Zarębski

 

4. Jakub Kasperczak

:

9. Mariusz Cieślak

 

5. Robert Pięta

:

8. Marek Staszczuk

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

 

2. Kolejka: 08.06 – 14.06

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

12. Marek Parat

:

9. Mariusz Cieślak

 

10. Piotr Zarębski

:

8. Marek Staszczuk

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

1. Gunther Krotsch

:

6. Tadeusz Kasperczak

 

2. Waldemar Sikorski

:

5. Robert Pięta

 

3. Bogusław Moczorodyński

:

4. Jakub Kasperczak

 

 

3. Kolejka: 15.06 – 22.06

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

2. Waldemar Sikorski

:

12. Marek Parat

 

3. Bogusław Moczorodyński

:

1. Gunther Krotsch

 

4. Jakub Kasperczak

:

11. Sławomir Wojciechowski

 

5. Robert Pięta

:

10. Piotr Zarębski

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

9. Mariusz Cieślak

 

7. Sławomir Wawrzyniak

:

8. Marek Staszczuk

 

 

4. Kolejka: 23.06 – 30.06

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

12. Marek Parat

:

10. Piotr Zarębski

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

9. Mariusz Cieślak

 

1. Gunther Krotsch

:

8. Marek Staszczuk

 

2. Waldemar Sikorski

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

3. Bogusław Moczorodyński

:

6. Tadeusz Kasperczak

 

4. Jakub Kasperczak

:

5. Robert Pięta

 

 

5. Kolejka: 01.07 – 10.07

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

3. Bogusław Moczorodyński

:

12. Marek Parat

 

4. Jakub Kasperczak

:

2. Waldemar Sikorski

 

5. Robert Pięta

:

1. Gunther Krotsch

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

11. Sławomir Wojciechowski

 

7. Sławomir Wawrzyniak

:

10. Piotr Zarębski

 

8. Marek Staszczuk

:

9. Mariusz Cieślak

 

6. Kolejka: 11.07 – 21.07

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

12. Marek Parat

:

11. Sławomir Wojciechowski

 

1. Gunther Krotsch

:

10. Piotr Zarębski

 

2. Waldemar Sikorski

:

9. Mariusz Cieślak

 

3. Bogusław Moczorodyński

:

8. Marek Staszczuk

 

4. Jakub Kasperczak

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

5. Robert Pięta

:

6. Tadeusz Kasperczak

 

 

7. Kolejka: 22.07 – 02.08

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

4. Jakub Kasperczak

:

12. Marek Parat

 

5. Robert Pięta

:

3. Bogusław Moczorodyński

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

2. Waldemar Sikorski

 

7. Sławomir Wawrzyniak

:

1. Gunther Krotsch

 

8. Marek Staszczuk

:

11. Sławomir Wojciechowski

 

9. Mariusz Cieślak

:

10. Piotr Zarębski

 

8. Kolejka: 03.08 – 13.08

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

12. Marek Parat

:

8. Marek Staszczuk

 

9. Mariusz Cieślak

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

10. Piotr Zarębski

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

5. Robert Pięta

 

1. Gunther Krotsch

:

4. Jakub Kasperczak

 

2. Waldemar Sikorski

:

3. Bogusław Moczorodyński

 

9. Kolejka: 14.08 – 24.08

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

5. Robert Pięta

:

12. Marek Parat

 

6. Tadeusz Kasperczak

:

4. Jakub Kasperczak

 

7. Sławomir Wawrzyniak

:

3. Bogusław Moczorodyński

 

8. Marek Staszczuk

:

2. Waldemar Sikorski

 

9. Mariusz Cieślak

:

1. Gunther Krotsch

 

10. Piotr Zarębski

:

11. Sławomir Wojciechowski

 

10. Kolejka: 25.08 – 10.09

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

12. Marek Parat

:

7. Sławomir Wawrzyniak

 

8. Marek Staszczuk

:

6. Tadeusz Kasperczak

 

9. Mariusz Cieślak

:

5. Robert Pięta

 

10. Piotr Zarębski

:

4. Jakub Kasperczak

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

3. Bogusław Moczorodyński

 

1. Gunther Krotsch

:

2. Waldemar Sikorski

 

 

11. Kolejka: 11.09 – 27.09

Imię i nazwisko

 

Imię i nazwisko

Wynik

6. Tadeusz Kasperczak

:

12. Marek Parat

 

7. Sławomir Wawrzyniak

:

5. Robert Pięta

 

8. Marek Staszczuk

:

4. Jakub Kasperczak

 

9. Mariusz Cieślak

:

3. Bogusław Moczorodyński

 

10. Piotr Zarębski

:

2. Waldemar Sikorski

 

11. Sławomir Wojciechowski

:

1. Gunther Krotsch